Gedenken, geloven, getuigen

toegangspoort R.K. kerkgebouw te Dali, China

Jezus is de poort tot het echte en eeuwige leven; Hij is de Opstanding en Het Leven!

Als we dat weten en ervaren hebben, dan kunnen we door Zijn Woord en Geest in vertrouwen leven- dat moet te zien zijn!
Waarom zouden wij bang zijn om de dingen van dit leven te verliezen?

Wij zijn niet verlost voor de Hemel, maar omdat God ons hier en nu wil gebruiken om Zijn Koninkrijk gestalte te geven!
Daar moeten we mee aan de slag: Het is essentieel dat we Zout en Licht zijn in onze donkere wereld! 

Jezus is de poort tot het echte en eeuwige leven; Hij is de Opstanding en Het Leven!

Als we dat weten en ervaren hebben, dan kunnen we door Zijn Woord en Geest in vertrouwen leven- dat moet te zien zijn!
Waarom zouden wij bang zijn om de dingen van dit leven te verliezen?

Wij zijn niet verlost voor de Hemel, maar omdat God ons hier en nu wil gebruiken om Zijn Koninkrijk gestalte te geven!
Daar moeten we mee aan de slag: Het is essentieel dat we Zout en Licht zijn in onze donkere wereld!