Studiedag in Drachten: De Complementaire Visie

De leiders van TGC (de Gospel Coalitie) zijn behoorlijk populair onder Nederlandse Christenen.

Het gaat hier om, met name, Don Carson, Timothy Keller en John Piper.

Toch is hun visie over de Bijbelse roltoedeling van mannen en vrouwen in kerk en huisgezin niet echt bekend of populair in Nederland.

Dat is jammer, want deze zgn. “complementaire visie” is een degelijk Bijbels alternatief dat staat tegenover populaire standpunten, zoals:

  • de traditionele visie: vrouwen moeten zwijgen in de kerk en/of openbare eredienst
  • de egalitaire visie: vrouwen mogen/moeten gelijk zijn aan de mannen en dezelfde taken en ambten kunnen vervullen
  • de relativistische visie: de Bijbel is te ingewikkeld; laten we er niet over gaan “vechten” en gewoon lief en aardig zijn voor elkaar

Onlangs hebben we in Drachten een studiedag gehad met als thema:

De Complementaire Visie van de Gospel Coalitie. M/V rollen in de kerk en het christelijk gezin

 

1 Achtergrond voor deze studiedag

2 Complementaire Thema’s in the Theologie: Over en vanuit de Bijbel vinden we veel paradoxen. Hierbij zien we twee waarheden die toch met elkaar in tegenstrijd lijken. Vaak geven mensen dan de voorkeur aan een van deze twee waarheden. Dit kan gebeuren vanuit hun achtergrond, ervaring, of persoonlijke voorkeur. Dat leidt er vaak toe dat de andere (schijnbaar tegenstrijdige) waarheid genegeerd of weggeredeneerd wordt. Daarmee wordt dan recht gedaan aan het gehele evangelie.

In deze presentatie wordt deze “complementariteit met voorbeelden uitgelegd en besproken.

3A Gezag in de Bijbel en in de Wereld: God heeft het voor het zeggen, en Hij gebruikt ook in zijn schepping gezagsrollen. Vanaf het goede begin is Satan echter bezig om Gods gezag aan te vallen, en hij probeert dat met name door de kinderen van God. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen (ook onder Gods volk) geweest die naar de leugen van satan luisterden die beweert dat we zonder gezag pas echt tot ons recht kunnen komen. Voor mensen die zich (in liefde en dankbaarheid) graag onderwerpen aan het gezag van God en Zijn Woord zijn de door God ingestelde gezagsrelaties mooi en goed. Vooral in de kerk en het Christelijk gezin moeten we laten zien dat in zelf-opofferende liefde Gods Koninkrijk gehalte krijgt.

3B Schriftgezag

4 M/V Rollen in Kerk en Christelijk Gezin