Schriftgezag en Bekering voor Kathy Keller

Kathy schrijft (mijn vertaling):
Ik accepteer de Bijbel als Gods Woord, geïnspireerd en zonder fouten (in de oorspronkelijke documenten).

Maar dat was niet altijd het geval. Tijdens mijn ‘high school’ jaren legde God beslag op mijn leven, maar het kostte nog heel wat tijd om de Bijbel te accepteren als meer dan een verzameling van fabelachtige verhalen, geschikt voor recitatie bij plechtige gelegenheden.

Ik wist van het bestaan van ‘fanatiekelingen’ die daar een meer krachtdadige visie over hadden.

Hoewel ik opgroeide in een gezin en kerk met deze visie van de Schrift (als fabelverzameling), weerhield dit me er niet van om predikant te worden in de “United Presbyterian Church”.

Ik wist dat God bestond; ik was hem op allerlei manieren tegengekomen, maar niet door de Schrift. Ik had geen idee dat ik iets belangrijks miste.

Pas na mijn ‘high school’ jaren leerde ik intelligente gelovigen kennen die de Bijbel aanvaardden als de enige betrouwbare regel voor leer en leven.

Gedurende enkele jaren worstelde ik met de begrippen ‘gezag’ en ‘inspiratie’ van de Bijbel.

Ik wilde een zelfstudie (‘independent study’) doen over dit onderwerp en dus begon ik met het werken aan de literatuurlijst die ik van mijn professor meekreeg.

Na meerdere literatuurlijsten doorgewerkt te hebben was ik goed bekend met tekstkritiek, tekst-varianten, mondelinge overlevering, het Q-document, de Essenen, vrijzinnigheid, neo-orthodoxy, ontmythologisering, fundamentalisme, het evangelische standpunt, en nog vele anderen.

Door deze uitgebreide studie werd het me duidelijk dat de canonieke Bijbeltekst betrouwbaar is. Uiteindelijk kwam ik tot deze conclusie op grond van een eenvoudige vraag: ‘Jezus vertrouwde op de inspiratie van het Oude Testament, en hij beloofde dat ook het Nieuwe Testament betrouwbaar zou zijn. 04 Hij hield nooit op met het citeren van de Schriften, zelfs niet toen hij aan het kruis hing (Ps. 22). Hij ademde de Schriften; Hij nam ze zo serieus!’

Zou ik dan, als zijn discipel, ook niet dit perspectief van hem over het gezag en de betrouwbaarheid van de Schriften moeten overnemen?’ 05

Dit groeiende besef werd voor mij een revolutionaire gedachte; het zette mijn hele denken op de kop!

Ik heb jullie deze persoonlijke reis verteld om je te verzekeren dat ik elke kans (en een goede motivatie!) had om juist niet de Schrift te aanvaarden als de enige leidraad voor mijn leven. Niemand in mijn gezin en vriendenkring had zoiets gedaan; het was dus voor mij ook niet een visie waar ik als kind mee was opgebracht. De persoonlijke ‘paradigm shift’ bracht enorme consequenties met zich mee. 06 Nu ik ging vertrouwen op Gods Woord als de waarheid, die mij was gegeven om mij te helpen bloeien, ging ik daar niet tegen protesteren maar wilde ik me in mijn keuzes onderwerpen aan de Schrift. Van nu af aan, als mijn natuurlijke keuzes en Gods geboden gingen botsen, dan kreeg Hij de overwinning.

Als ik Kathy Keller haar ‘bekeringsverhaal’ lees, dan zie ik daarin een radicale omwenteling van haar denken en doen die een geloofsrevolutie is. De Heilige Geest liet haar zien dat de Bijbel niet zomaar geschriften zijn van mensen met hun fouten en beperkingen maar het betrouwbare Woord van God voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En die realisatie zette haar leven op de kop…
Wat ik vandaag ervaar in ‘de kerken’ lijkt het omgekeerde proces!