Geloofsbegrip

I. Wat is “gereformeerd”?: Hoe spreekt en denkt men er over; wat is essentieel?

II. Het Genadeverbond opnieuw bekeken

1. Inleiding

2. Wat is een (genade)verbond?

3. Het verbond met Noach 1

4. Het verbond met Noach 2

5. Oud en Nieuw: Woord en Geest

6. Het drie-dimensionele verbondsmodel

7. Kleine Kinderen in de Kerk

III. Spanningsveld: Veel Bijbelse waarheden komen in paren van (schijnbaar) tegenstrijdige gegevens:
1. Neemt God risico’s?
2. Verbond en Uitverkiezing: Twee Perspectieven

IV. De Nieuwe Hermeneutiek: Het Eind van de Protestantse Reformatie?

V. Paulus: Nieuwe en Oude Perspectieven: het boek van Stephen Westerholm