Kerk & Cultuur

DE TIJDEN VERANDEREN

De Westerse samenleving is er niet meer Christelijk op geworden. Je hoeft maar naar de landelijke statistieken te kijken, dan zie je dat het aantal mensen die zich Christen noemt en vooral het aantal vaste kerkbezoekers steeds kleiner wordt.

In dit milieu wordt het steeds belangrijker een licht in de duisternis en een ‘zoutend zout’ te blijven. Ondertussen staat de kerk onder druk om het Christelijk geloof binnenshuis te houden en het vooral niet teveel mee naar buiten te komen. In de tijd van de jonge Christelijke kerk in het Romeinse Rijk mochten christenen best achter gesloten deuren vergaderen, maar ze mochten het Woord niet als confrontatie naar buiten gebruiken. De Kerk die trouw bleef aan haar opdracht kreeg het vaak zwaar te verduren. Wat voor Kerk willen wij zijn; bij-de-tijd en laagdrempelig en vriendelijk, of toch ook heel anders en confronterend- zoals Jezus zijn bergpreek of Paulus op de Areopagus?

Het wordt moelijker en meer uitdagend om echt Kerk te blijven in de huidige westerse cultuur. Het is belangrijk om de listige manipulatie van de vijand te herkennen en om trouw te blijven. Als de Zoon der mensen terugkomt, zal Hij geloof vinden op aarde? in Europa? in Nederland?

Hier zijn een aantal aspecten die , denk ik, belangrijk zijn in dit verband:

1 Doorgeslingerd (van etnocentrisme naar relativisme)

2 Oordeel en Tolerantie

PASEN

Weet je dat er eigenlijk duidelijke historische aanwijzingen zijn dat Jezus leefde op aarde, dat hij gekruisigd werd en stierf, en dat hij opstond uit de doden?

Zie verder: De Heer is Waarlijk Opgestaan!

MAN EN VROUW

Zijn er nog kerkelijke leiders die niet traditionalistisch maar wel orthodox zijn over de rol van man en vrouw in huwelijk en de kerk?

John Piper kan gezien worden als een leider in de complementaire visie. Man en vrouw zijn wel duidelijk gelijkwaardig voor God, en wij mogen dus ook niet neerzien op leden van het andere geslacht. Toch heeft God heel duidelijk en mooi man en vrouw verschillend gemaakt in vorm en functie. Man en vrouw vullen elkaar aan, in het huwelijk en gezin, maar ook in de kerk (en: durf ik het nog te zeggen: in de samenleving). Als ze elkaar aanvullen, dan zijn ze niet gelijk (in elk aspect), anders zouden mannen het zonder vrouwen en vrouwen het zonder mannen kunnen stellen.

De grote aanbidding van “gelijkheid” heeft een revolutionaire achtergrond, en als kerken dit idee hoog in hun belijdenis schrijven, dan is het niet omdat men dit geleerd heeft van Gods Woord en Geest.

Elisabeth Elliot schrijft: “Voor jaren heb ik opgemerkt met een groeiende onrust de vervuiling van het denken van veel Christenen door de leer van het feminisme. Ik geloof dat deze veel gevaarlijker is dan de meesten zich hebben gerealiseerd, en ik (en naar het leek heel weinig anderen) heb geprobeerd op alle mogelijke manieren de alarmbel te luiden.

Ik wil ook op dit gebied proberen mijn Broers en Zussen weer terug te leiden naar, wat John Piper noemt: Het Bijbels M/V model, dat complementair is.

Lees verder: Naar Gods Ontwerp

Lees verder: Het Bijbels M/V Model

SEKS BUITEN HET HUWELIJK

Hier is een interessante en degelijke woord studie over de zonde die Paulus “porneia” noemt.

Wat betekende dat woord in de vroege christelijke kerk? Harper geeft aan dat dit -in feite- betekent: seks buiten het huwelijk

Zie verder: Porneia: Een Christelijke Norm

OVER HOMOSEKSULALITEIT

Er is veel verwarring over wat de Bijbel zegt over de homosexuele levensstijl. Hier is een degelijke studie over het woord “Arsenokoitai”, waar mannen samenliggen.

Zie verder: C. Wayne Mayhall: Is Arsenokoitai echt zo’n mysterieus begrip?

Ook: David F. Wright: Homosexuals or Prostitutes? The Meaning of Arsenokoitai (1 Cor. 6:9, 1 Tim. 1:10)

Zijn er nog wetenschappers die niet op de “bandwagon” gesprongen zijn?

Findings from the New Atlantis Report on Sexuality and Gender

Van The Gospel Coalition:

Over Heiligheid en Alternatieve Sexuele Relaties

Tim Keller: The Gospel and Sex

Preken van (John) Piper:

Uitwisseling der Duisternis: Afgoderij

Uitwisseling der Duisternis: Homoseksulaiteit 1

Uitwisseling der Duisternis: Homoseksulaiteit 2