Christen & Cultuur

PASEN

Weet je dat er eigenlijk duidelijke historische aanwijzingen zijn dat Jezus leefde op aarde, dat hij gekruisigd werd en stierf, en dat hij opstond uit de doden?

Zie verder: De Heer is Waarlijk Opgestaan!

MAN EN VROUW

Zijn er nog kerkelijke leiders die niet traditionalistisch maar wel orthodox zijn over de rol van man en vrouw in huwelijk en de kerk?

John Piper kan gezien worden als een leider in de complementaire visie. Man en vrouw zijn wel duidelijk gelijkwaardig voor God, en wij mogen dus ook niet neerzien op leden van het andere geslacht. Toch heeft God heel duidelijk en mooi man en vrouw verschillend gemaakt in vorm en functie. Man en vrouw vullen elkaar aan, in het huwelijk en gezin, maar ook in de kerk (en: durf ik het nog te zeggen: in de samenleving). Als ze elkaar aanvullen, dan zijn ze niet gelijk (in elk aspect), anders zouden mannen het zonder vrouwen en vrouwen het zonder mannen kunnen stellen.

De grote aanbidding van “gelijkheid” heeft een revolutionaire achtergrond, en als kerken dit idee hoog in hun belijdenis schrijven, dan is het niet omdat men dit geleerd heeft van Gods Woord en Geest.

Elisabeth Elliot schrijft: “Voor jaren heb ik opgemerkt met een groeiende onrust de vervuiling van het denken van veel Christenen door de leer van het feminisme. Ik geloof dat deze veel gevaarlijker is dan de meesten zich hebben gerealiseerd, en ik (en naar het leek heel weinig anderen) heb geprobeerd op alle mogelijke manieren de alarmbel te luiden.

Ik wil ook op dit gebied proberen mijn Broers en Zussen weer terug te leiden naar, wat John Piper noemt: Het Bijbels M/V model, dat complementair is.

Lees verder: Het Bijbels M/V Model

 

SEKS BUITEN HET HUWELIJK

Hier is een interessante en degelijke woord studie over de zonde die Paulus “porneia” noemt.

Wat betekende dat woord in de vroege christelijke kerk? Harper geeft aan dat dit -in feite- betekent: seks buiten het huwelijk

Zie verder: Porneia: Een Christelijke Norm

OVER HOMOSEKSULALITEIT

Er is veel verwarring over wat de Bijbel zegt over de homosexuele levensstijl. Hier is een degelijke studie over het woord “Arsenokoitai”, waar mannen samenliggen.

Zie verder: C. Wayne Mayhall: Is Arsenokoitai echt zo’n mysterieus begrip?

Ook: David F. Wright: Homosexuals or Prostitutes? The Meaning of Arsenokoitai (1 Cor. 6:9, 1 Tim. 1:10)

Zijn er nog wetenschappers die niet op de “bandwagon” gesprongen zijn?

Findings from the New Atlantis Report on Sexuality and Gender

Van The Gospel Coalition:

Over Heiligheid en Alternatieve Sexuele Relaties

Tim Keller: The Gospel and Sex

Preken van (John) Piper:

Uitwisseling der Duisternis: Afgoderij

Uitwisseling der Duisternis: Homoseksulaiteit 1

Uitwisseling der Duisternis: Homoseksulaiteit 2