Inleiding

Over “het verbond” werd vooral in gereformeerde kringen veel gedacht, geschreven, en gediscussieerd. Centraal stond daarbij de overtuiging dat er feitelijk één verbondsgeschiedenis zou zijn- en dat we in de Bijbel dus niet een aantal aparte verbonden beschreven zien.

In de meeste kerken van gereformeerd stempel werd in de laatste decennia echter steeds minder gesproken over “het verbond”, want ‘daar was al zoveel ruzie uit voortgekomen’. Daartegenover werd er in de jonge GKv en in de CanRC toch nog lange tijd veel nadruk gelegd op “verbondstaal”. De hele Bijbel werd a.h.w. gelezen met een ‘verbondsbril’ op, en vaak werd dit gekoppeld aan ‘de troost’ die dan werd gevonden betreffende de kinderen van de gelovigen (lees: ‘van de gereformeerde kerkleden’). In sommige kerken en hun voorgangers werd het woord ‘verbond’ heel vaak gebruikt als een soort ‘sjibbolet’ van de ‘ware kerk’. In de huidige cultuur lijkt het dat harmonie en eenheid tussen de kerken belangrijker wordt gevonden dan het streven naar een degelijke Bijbelse geloofsleer.

Toch moet, geloof ik, onenigheid over een thema ons niet weerhouden om daar niet meer over te lezen, nadenken en spreken. Toen ik ‘de veertig’ gepasseerd was begon ik de Bijbel zelf te onderzoeken over dit en andere thema’s. Hierbij wilde ik me niet slaafs onderwerpen aan één bepaalde kerkelijke traditie.

Het viel me toen al snel op dat Jezus heel weinig sprak over het verbond, maar heel regelmatig over het Koninkrijk (van God). Deugt het dan wel, als wij als kerk juist het tegenovergestelde doen? Is het niet zo dat in Jezus “het” verbond van het Oude Testament vervuld wordt? Hij is immers degene die de kop van de slang vermorzelde/ vermorzelt. Hij is toch de beloofde Zoon van Abraham, door wie alle volken gezegend worden en de zoon van David die voor eeuwig regeert?! Het Genade-Verbond is de manier waarop God de beloofde antithese (naast al het kwade zal het goede voor eeuwig standhouden) uitgewerkt wordt totdat uiteindelijk Gods Koninkrijk totaal en radicaal hersteld is. En met de komst van Jezus Christus zijn we in de laatste fase. Met de kracht van Gods Geest kan en moet de kerk van Christus in trouw en gehoorzaamheid onder alle volken discipelen maken. Met Pinksteren is het grote Tegenoffensief begonnen en in de laatste slag zal Koning Jezus zijn tegenstander de “genadeslag” (!) geven.


verder lezen: Wat is een (genade)verbond?

terug: Geloofsbegrip