Goed Nieuws voor Norwich

Ds. S. Oram vroeg mij of ik het evangelie kon verkondigen in de Nederlandse taal.

Na mijn bevestiging werd ik uitgenodig om juist dat te doen;

na overleg werd ik uitgenodigd voor 5 en 12 april, 2019.

 

Ik heb toen gesproken over geloof en bekering.

Daarna heb ik een en ander uitgewerkt in een boekje:

Goed Nieuws voor Norwich… en voor alle anderen die het kunnen bevatten.