Publicaties

Via deze poort wil ik toegang geven tot een aantal boeken die ik vetaald dan wel geschreven heb.

Lucas prijst de Joden in Berea. Zij waren bereid te luisteren naar Paulus en Silas, maar ze wilden eerst de Schriften zelf bestuderen om te kijken of hun prediking daar wel mee overeenstemde.

Ik had jarenlang hetzelfde gedaan met de leer in de Canadian Reformed churches.

Uiteindelijkhad ik de overtuiging dat ik mijn bedenkingingen te schrift mest stellen.

Dat werd mij door de kerleiders niet in dank afgenomen.

1997 Isaac Smit: Praying for Rain- a call for renewal in the Canadian Reformed churches

Dit is een kritische bescouwing over het kerkverband waar wij vanaf onze immgratie in Canada lid waren. Op een aantal punten heb ik korte tijd later een correctie aangebract.

Ondertussen is er uiteraard ook binnen deze keken het een en ander veranderd, en zo zijn er ook correctie’s aangebracht.

Op de gekoppelde site vindt u deze correctie’s, een nederlandstalige samenvatting, en een studiegids, die kort na het boek gepubliccerd werd.

Jaren geleden hoorde ik over de nieuwe manier(en) waarop “Paulus” gelezen wordt.

Ik vond Don Carson en John Piper heel behulpzaam om aan te geven waarin deze manier tekort doet aan het Sola Gratia van de Hervorming.

Uiteindelijk vond ik Stephen Westerholm zijn boekje over dit onderwerp heel duidelijk. Ik heb het toen vertaald en op deze website geplaatst.

2013, 2017  Stephen Westerholm: Justification Reconsidered

Dr. Westerholm had eerder al een meer uitgebreide studie gepubiceerd, 

Een paar jaar geleden werd ik als ouderling geinstalleerd in een GKv gemeente. Een week later verklaarde de GKv synode dat de Bijbel niets te zeggen heeft over vrouwen in de ambten in de kerk.

De Paulus die ik kende leek daar wel iets over te zeggen.

Mannen als John Piper en Don Carson konden mij ook hier weer helpen, maar uiteindelijk vond ik het boekje van Kathy Keller heel duidelijk en beknopt. Ik heb dat toen vertaald en op deze website geplaatst.

2012  Kathy Keller: Jesus, Justice, and Gender Roles: A Case for Gender Roles in Ministry

Eind 2018 waren we weer terug in Canada.

In maart, 2019, op een kerkleidersconferentie vroeg Ds. S. Oram of ik het evangelie zou kunnen en willen verkondigen in de nederlandse taal. Ik zei: “Heel graag!”. Zijn kerk had gebeden voor veel inwoners van Norwich en omgeving. Hij was tot de ontdekking gekomen dat er veel Nederlanders wonen, dat de meesten van hen naar een kerk gaan, maar toch het Goede Nieuws niet echt kennen.

Ik heb daar twee avonden over gesproken en nu ook een boekje voor geschreven.

2019  Aize Smit: Goed Nieuws voor Norwich …en voor alle anderen die het kunnen bevatten.