Welkom tot De Poarte!

Toen mensen in onze kerken ‘Packer’ ontdekten, toen leek het of de Kerk opeens veel ruimer en breder werd.
De meesten hadden, denk ik, nooit echt veel aandacht geschonken aan wat er geschreven werd door leiders in andere kerken, in andere landen.
Mannen als James Packer en Jerry Bridges bleken een levend geloof en een diep respect voor Gods Woord te hebben. Maar ze boden ook een ander perspectief, waardoor we de Bijbelse waarheid vanuit een iets andere invalshoek konden zien. Nu werd het gemakkelijker om de tekortkomingen (maar ook de rijkdom) in onze eigen traditie beter te onderkennen.
Naar mijn idee heeft dit uiteindelijk geholpen voor veel mensen om in te zien dat een kerk(verband) en kerkelijke gewoontes en tradities afgoden kunnen worden, waardoor Christus in feite op de achtergrond wordt gedrongen.

De kerk heeft, mijns inziens, vandaag de dag veel en zware aanvallen te verduren. Ik zie hoe er belangrijke verschuivingen zijn in de houding t.o.v. het Woord van God, de geloofsleer, in het Christelijke leven, en in het Christelijk getuigen. Plaatselijke kerken hebben steun nodig, maar helaas lijkt het mij totdat juist de kerkverbanden en de Christelijke pers gemakkelijk een instrument wordt van de aanvaller.

We hebben -over de kerkmuren- elkaar hard nodig. Ik vind het heel verfrissend om te zien hoe in Amerika “The Gospel Coalition” een stuk leiderschap heeft gekregen waarbij talloze kerken en christenen steun hebben ondervonden. Deze organisatie heeft eerst gestalte gekregen onder Don Carson, John Piper, en Tim Keller.

Timothy Keller schaamt zich er niet voor om voor zijn geloof in Christus te getuigen. Hij schaamt zich er niet voor om een hele prekenserie te houden over afgoderij in het moderne leven of om te verdedigen dat seksuele relaties binnen het huwelijksverbond horen.
John Piper schaamt zich er niet voor om zijn enthousiasme voor Christus en de Bijbel te delen, en om theologische zwaargewichten als Tom Wright op broederlijke manier te bekritiseren.
Op het terrein van de theologie is Don Carson mijn mentor. Al vele jaren heb ik profijt gehad van zijn kennis en inzicht t.a.v. veel aspecten van de Christelijke leer en het Christelijke leven.