Rechtvaardiging- opnieuw bekeken

Rechtvaardiging Opnieuw Bekeken, Stephen Westerholm

(Justification Reconsidered, Eerdmans, 2013)

Begin 2018 hoopt uitgeverij Royal Jongbloed een meer professionele vertaling in het Nederlands te publiceren. Dan zal ik op deze website alleen een samenvatting geven met verwijzing naar de officiële publicatie.

Westerholm

 

Voorwoord

1 Het Gevaar van het Moderniseren van Paulus

2 Een Joods Dogma?

3 Zijn “Zondaren” Echt zo Zondig?

4 Gerechtvaardigd door het Geloof

5 Niet door Werken der Wet

6 Rechtvaardiging en “Rechtvaardigingstheorie”

7 In een Notendop

Voorwoord

Veel Christenen vandaag zijn grootgebracht met de brieven van Paulus en een specifieke manier waarop deze brieven gelezen moesten worden.  Voor hen is het een goede zaak om aandacht te geven aan degenen die “Paulus” op een andere manier lezen. Ook al hebben we wellicht de neiging alleen boeken te lezen van schrijvers waar we het mee eens zijn, we leren toch vaak het meest van mensen die juist een andere opvatting hebben. Zij kunnen dingen tonen die wij over het hoofd gezien hebben. Het is uiteraard mogelijk dat zij dichter bij de waarheid staan dan wij. Maar, zelfs als wij overtuigd zijn dat de anderen fout zijn, het feit dat er nieuwe vragen opkomen stimuleert ons om de bekende Bijbelteksten opnieuw te lezen. Dit kan ons helpen om anderen beter te begrijpen en te zien hoe hun zorgvuldige studie heeft geleid tot inzichten die wij voorheen niet serieus namen.

In deze korte publicatie zal ik me bezighouden met geleerden die nieuwe vragen gesteld hebben en originele antwoorden voorgesteld hebben omtrent de bekende tekstgedeelten waar Paulus spreekt over rechtvaardiging. Hoewel velen overtuigd zijn door hun verklaringen, heeft het mij ertoe aangemoedigd Paulus opnieuw te bestuderen, en dit heeft mij er juist toe gebracht om kritische vragen te stellen aan hen die een nieuwe interpretatie van Paulus voorstaan. In deze publicatie probeer ik uit te leggen waarom dit het geval is. 

Tegenwoordig hebben we een hele generatie van geleerden voor wie de recente voorstellen de enige interpretatie van Paulus’ schrijven is waar ze echt bekend mee zijn. Ik vertrouw erop dat zij, bij het bestuderen van deze bladzijden, ontdekken dat de oudere opvattingen aspecten bevatten die zij over het hoofd hadden gezien of zelfs dat die opvattingen beter verwoorden wat Paulus bedoelde in zijn schrijven. Als ze uiteindelijk toch blijven vasthouden aan het ‘nieuwe perspectief’, dan zullen ze wellicht toch beter begrijpen wat voor uitdaging de architecten van hun nieuwe perspectief eerst ondervonden.

Ik moet nog eens benadrukken dat deze studie zich uitsluitend richt op het thema ‘rechtvaardiging’ in Paulus’ geschriften, en met name de voorstellen van hen die meenden de uitleg daarvan te herzien.  Onderwerpen die hier niet behandeld worden zijn worden niet beschouwd als onbelangrijk of als minder belangrijk dan het door ons gekozen thema. Het leek ons toe dat het niet verhelderend maar juist verwarrend zou zijn als we in deze discussie over ‘rechtvaardiging’ andere aspecten zouden betrekken. Rechtvaardiging is één manier waarop Paulus de menselijke verlossing voorstelt: wat hij hierover schrijft is essentieel voor dat onderwerp, maar uiteindelijk toch slechts één van de aspecten. Hoewel het onvermijdelijk is dat het nauw verboden is met andere thema’s in Paulus’ theologie, het is mijn bedoeling hier om licht te werpen op Paulus zijn theologie van de rechtvaardiging.

Voor verdere studie:

Stephen Westerholm:

vervolg: h.1. Het Gevaar van het Moderniseren van Paulus