De Nieuwe Hermeneutiek

Heremeneutiek

Tijdens mijn eerste college Hermeneutiek begon de professor met het bovenstaande plaatje op het bord.

Als we de Bijbel willen begrijpen, dan gaat het hier om: Er is een schrijver (links) die leeft in zijn cultuur en belevingswereld, en die schrijft een tekst. De tekst overleeft en nu, duizenden jaren later, hebben we (rechts)  iemand die dezelfde tekst leest en begrijpt vanuit zijn eigen cultuur en belevingswereld .

Ik vroeg toen, “Waar is God? We vertrouwen toch dat Hij het uiteindelijk is die er voor zorgt dat zijn boodschap overkomt?”  De professor beloofde dat God later zou komen, maar helaas heb ik dat gemist.

Uiteraard is het heel belangrijk dat we de Bijbelschrijvers, zoals Paulus, leren begrijpen in hun tijd en cultuur. Anders zouden we zijn bedoeling al snel missen en zijn boodschap te gemakkelijk kunnen misbruiken.

Toch ligt er tegenwoordig zoveel nadruk op de cultuur van de ANE (Ancient Near East), dat het vermoeden wordt gewekt dat niemand Paulus kan begrijpen tenzij hij eerst een grondige studie heeft gemaakt van de uitgebreide literatuur van de eerste eeuw na Christus. Hierdoor wordt de kerk afhankelijk gesteld van een nieuwe geestelijke elite die ons moet vertellen wat er nu feitelijk in Paulus omging, en wat hij dus bedoeld moet hebben. Hiermee wordt het reformatorisch principe dat alle verstandelijke, wedergeboren Christenen de Bijbel zelf kunnen lezen en begrijpen.

Nu is het zo dat juist die ANE experts ons willen laten geloven dat Maarten Luther en zijn gevolg Paulus helemaal verkeerd begrepen hebben. Het ging Paulus en zijn hoorders helemaal niet om door Christus’ offer verlost te worden van het oordeel van God. Daar had Luther uiteraard problemen mee, maar niet de mensen in Paulus’ tijd. Zodoende wordt het nieuwe evangelie dat ook wij, als niet-Joden, tot Gods verbondsvolk mogen horen. Luther zijn inzicht dat wij alleen behouden worden door geloof in Christus (waardoor wij deelhebben aan zijn verlossingswerk), en niet door enige prestatie vanuit onszelf wordt daarmee opzij gezet. Zodoende lijkt het dat in grote delen van Christus’ kerk de Reformatie tot een eind gekomen is.

Toch zijn er mannen die de Geest, de wijsheid, en de moed hebben om hier tegenin te gaan. In Nederland zijn hun pogingen nauwelijks bekend, maar het is volgens mij heel belangrijk dat dit verandert. Bovendien is het heel frappant dat juist Baptisten (die wij vroeger wel zagen als vijanden van de gereformeerde leer) hierin de leiding lijken te nemen.

Don Carson: The New Perspective on Paul (Youtube; English)

Don Carson: The Gagging of God (book review; download pdf)

Don Carson: Must I Learn to Interpret the Bible? (article; download pdf)

Don Carson: A Brief Assessment of Some Recent Trends (article; download pdf)

Don Carson: Reflections on Salvation and Justification in the New Testament (article; download pdf)

John Piper: The Future of Justification: A Response to N.T. Wright (English pdf book)

Stephen Westerholm: Justification Reconsidered (boek; vertaling in het nederlands)