Even voorstellen…

 

14141584_1568628416496570_7586919736693171816_nHallo; Ik ben Aize Smit.
Ik ben opgegroeid in een groot, streng-christelijk gezin in Fryslân. Ik ben opgegroeid in de gereformeerd vrijgemaakt traditie.
Ik heb eerst een opleiding gevolgd voor onderwijzer; daarna heb ik me gespecialiseerd in wiskunde en aardrijkskunde.
Ik werd een kritisch denker met een brede belangstelling.
Nadat ik trouwde met Marjoke Smilde gingen we al snel naar Canada.
Daar heb ik langzamerhand meer afstand genomen van mijn gereformeerde traditie.
Na jaren observeren en leren, lezen en discussiëren, schreef ik uiteindelijk een kritische analyse over ons kerkverband.

Praying for Rain: boek, studie gids, en samenvatting

Die publicatie viel -over het algemeen- niet in goede aarde. Ik werd als ketter veroordeeld, en mijn vrouw en ik werden behandeld als goddelozen die niet waardig waren om het Avondmaal van onze Heer te vieren. Daardoor raakte ons gezin nog meer in een internationale, interkerkelijke gemeenschap. Toen ik mijn baan bij het gereformeerd onderwijs verloor ging ik studeren aan een interkerkelijke opleiding voor predikanten, die baptistisch in achtergrond was.

Na de studie kostte het een paar jaar om onze plaats te vinden, maar uiteindelijk konden we in ons stad (in samenwerking met de C.R.C.) ervaring opdoen in het werken in een internationale context. Na een paar jaar van vruchtbare “dienst van het Woord” besloten we om een jaar naar China te gaan.
Binnen vier maanden konden we in zuidelijk China een kleine kerkplant stichten. God zegende ons werk; we hebben daar acht jaar lang mogen werken als “herder en leraar”.

De laatste jaren heb ik een blog geschreven met ‘posts’ over allerhande onderwerpen.

Praying for Rain blog

In zekere zin bouwt deze website voort op die traditie. We wonen nu weer in Nederland, en we hopen ook hier een bijdrage te mogen hebben aan de bouw van Gods Koninkrijk. SDG.