De Heer is Waarlijk Opgestaan!

In China was het essentieel voor ons dat we een goede vertaler zouden hebben in de eredienst.

Tang was zonder twijfel de beste vertaler in technische zin. Probleem was dat ze geen Christen was. Daar was ze heel duidelijk in.

Hoewel ze al veel gehoord had over en van het Evangelie, weigerde ze het aan te nemen.

Toen ik haar -in het begin al- vroeg wat er bij haar in de weg stond, toen zei ze zonder aarzelen: “de Opstanding uit de dood”.

Tijdens de volgende twee jaren heb ik haar heel goede argumenten gegeven op grond waarvan haar twijfels weggenomen hadden moeten worden.

Maar… zoals Jezus al zei in het verhaal over Lazarus, “Als iemand de Woord van God niet gelooft, dan zullen ze ook niet geloven als er iemand uit de dood opstond!”

Jezus voorspelde dat hij vermoord zou worden en op de derde dag zou opstaan. En hij deed het ook.

Ongelooflijk?

Tegenwoordig is er heel veel getuigenmateriaal dat zelfs ongelovige geschiedkundigen tot de overtuiging brengt: “Ja, Jezus moet gekruisigd en gestorven zijn. En hij moet weer zijn opgestaan!

Kun je goed Engels volgen?

Kijk dan naar Gary Habermas zijn toespraak over De Opstanding van Christus

Voor verdere studie: Lees “The Case for the Resurrection of Jesus”, ook van Gary R. Habermas

terug naar: Christen & Cultuur