Porneia: Een Christelijke Norm

Oorspronkelijk duidde dit woord op prostitutie.

In de Grieks-Romeinse wereld werd het woord gebruikt voor ‘onbehoorlijke’ vrouwen die hun lichaam verhuurden voor geldelijke verdiensten. Dat werd in de heidense wereld niet afegekeurd, want het voorzag in een behoefte zonder dat de dames daardoor besmeurd zouden worden. Nadat Gods profeten regelmatig (door inspiratie) spraken over geestelijke “porneia” (waar Israël as bruid van God zich overgaf aan andere goden), veranderde het begrip “porneia” in Israël.  Eerst werd seks met slaven nog wel gezien als toegestaan, maar verder werd onder “porneia” elke vorm van buitenechtelijke seks begrepen. Tijdens Paulus zijn werk laat de literatuur zien dat ook seks met slaven gezien wordt als “porneia’, dus dat is ook de achtergrond van Paulus’ schrijven. Daarom schrijft hij ook: “Als je worstelt met sexuele behoeften, ga dan trouwen!” In de omringende landen zouden zezeggen: “Als je worstelt met sexuele behoeften, ga toch naar een hoer!

Kyle Harper: Porneia: The Making of a Christian Sexual Norm