Waarom ‘de poarte’?

Oost poort, DaPeng, China

‘De Poarte’ is Fries voor ‘de poort’

Zoals je kunt lezen onder ‘Welkom’ was de eerste bedoeling van de site om voor Christenen in Nederland een toegangspoort te zijn tot Engelstalige informatie die, volgens mij, opbouwend zou zijn voor de Kerk.

Direct daarna herinnerde ik me dat Jezus ons leert dat Hij de (enige, echte) poort of toegang biedt tot het echte, volle, en eeuwige leven met God. Daarom moet Jezus centraal staan.

Tenslotte wordt het voor velen duidelijk dat Christenen in Europa en elders de mond gesnoerd wordt. De nieuwe atheïsten beweren dat het Christelijk geloof is achterhaald. En wie praat er in het openbaar nu over Jezus of over hun geloof. Een enkeling praat nog over hun kerk, maar verder lijkt het evangelie in de doofpot gestopt. Zelfs onder kerkmensen wordt er niet veel gesproken over onze relatie met God in Jezus.

In de Bijbelse cultuur is ‘de poort’ vaak het symbool voor het publieke leven. De jonge Christengemeentes in het Romeinse rijk hadden de vrije keuze om privé groepen te vormen, maar daar namen ze geen genoegen mee. Ze hadden een Boodschap voor de wereld, want ze moesten Zout en Licht zijn in de duisternis. Dit geldt ook voor Christenen vandaag- hier in Nederland!