Gerechtvaardigd door het Geloof

In de Engelse taal lijken woorden als “righteous” en “justify” niet verwant, maar als Paulus deze begrippen hanteert in het Grieks is het voor hem en zijn lezers heel duidelijk dat ze wel degelijk verwant zijn, want ze beginnen allebei met de stam “dikai”. In het Nederlands is het ook duidelijk: ‘rechten’ kan betekenen recht maken, en zo betekent ‘rechtvaardigen’(justify)  dus rechtvaardig maken (make righteous).  [vertaler]

Omdat de discussie (in het Engels en met de Engelse Bijbel, vertaler) gemakkelijk aanleiding geeft tot misverstand, wilde ik in mijn boek (Perspectives Old and New on Paul) iets nieuws proberen; een soort spelletje eigenlijk.

Het Griekse woord voor rechtvaardig is ‘dikaios’, dus ik stelde voor net te doen alsof dit een Engels woord was. Van het zelfstandig naamwoord ‘dikaios’ kunnen we dan afleiden ‘dikaiosness’ (rechtvaardigheid) en ook het werkwoord ‘dikaiosify’ (rechtvaardigen). Op die manier is het duidelijk dat de termen (righteousness and justification) aan elkaar verbonden zijn. Ik dacht dat dit een leuk en praktisch idee zou zijn.

Alles wat ik als inleiding van “dit belabberde voorstel” (zo noemde ik het) schreef, was bedoeld om duidelijk te maken dat het een grapje was, en dat men het niet letterlijk moest nemen. Helaas kwam dat niet toch goed over, en mensen die verder bijna niets van mijn schrijven serieus wilden nemen, gingen hier juist heel serieus op in.

Waarom begin ik nu toch weer over deze pijnlijke ervaring? De herinnering maakt het in ieder geval verder overbodig om verder uit te leggen dat de begrippen ‘righteous(ness)’ en ‘justify / justification’ verwante termen zijn. Nu kan ik dus volstaan met een gewone uitleg hoe Paulus deze woorden gebruikte. Toch zal ik er een draai aangeven door het uit te werken als een soort samenspraak met N.T. Wright, wiens ideeën in zekere zin net zo belabberd zijn als mijn voorstel- echter in tegenstelling tot mijn voorstel is het wel de bedoeling dat we Wright zijn ideeën serieus nemen.

verder: Righteousness bij Wright

terug: Rechtvaardiging opnieuw bekeken