Echte naastenliefde kost ons wat: vluchtelingen, eenzamen, hulpbehoevenden

Onze uit hun banden knappende agenda’s schreeuwen om aandacht.
Deadlines op ons werk roepen.
Tentamens op school wegen zwaar.
Sociale bezigheden maken onze toch al zware belasting alleen maar zwaarder.
Ook al zouden we het graag willen, hoe kunnen we ooit tijd maken voor iemand in nood?
Kunnen we echt een verschil maken in bijvoorbeeld dat hectische leven van die tiener?
Sluiten we een compromis met de veiligheid van ons eigen gezin door die vreemdeling voor het eten uit te nodigen?
Kunnen we enig verschil maken in het leven van vluchtelingen, zelfs als ze tegen nieuwe bedreigingen tegen hun verblijf hier aanlopen?
Wat onze excuses ook zijn – en we kunnen zeker goede hebben – teksten als Jak.1:27 roepen ons op onze prioriteiten anders te stellen: Godsdienst die rein en zuiver voor God de Vader is betekent: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Naastenliefde met bijwerkingen

Laten we onder ogen zien: naastenliefde kost je altijd wat.
En niet maar in euro’s die je van je bankrekening haalt.
Net zoals de bijsluiter bij medicijnen de bijwerkingen aangeeft, zo heeft ook naastenliefde zijn bijwerkingen.
Zulke bijwerkingen kunnen zijn:
• Minder comfort
• Minder tijd om te recreëren
• Vaker geconfronteerd worden met vervelende situaties
• Gevoelens van hulpeloosheid
• En meer van dit type afremmers
Net zoals de medicijnen achter de bijsluiter zo is naastenliefde goed voor jou.
Maar we moeten wel bereid zijn om onszelf te investeren.
Zorgen voor de hulpbehoevenden is meer dan iets eenmaligs.
Mensen helpen die hulp nodig hebben vereist meer dan de extra tijd en inspanning die het kost om door het raampje van je auto heen de autowasser een beloning te geven.
Er kan veel goeds uitgaan van een gift of een goede daad, maar God inspireert tot meer.
Weduwen en wezen bezoeken vraagt meer dan je Visa-card trekken.
Twitteren over vluchtelingen kan iets goeds opleveren.
Zorgen voor vluchtelingen – in het bijzonder verdreven man, vrouwen en kinderen – vraagt veel meer van ons.
Bijbelste naastenliefde vraagt van ons dat we investeren in de levens van echte mensen om ons heen op een manier die ons veel kost maar eeuwige beloning oplevert waartegen alles wat we vandaag kunnen verliezen wegvalt.

Barmhartige Samaritaan, kostbare naastenliefde

In onze beleving is een ‘barmhartige Samaritaan’ iemand die een automobilist met pech onderweg helpt of die een oude vrouw helpt haar zware tas de trappen op te tillen.
Hulp bieden is altijd goed, maar de barmhartige Samaritaan in Jezus’ gelijkenis biedt kostbare naastenliefde.
Toen Jezus deze gelijkenis uitsprak tegenover overwegend een joods gehoor, haatten Joden en Samaritanen elkaar.
Joden zagen de Samaritanen als afvalligen, die naar de hel gingen en toch bracht de Samaritaan in deze gelijkenis liefde voor de voor dood achtergelaten Joodse man op (Lk.10:33).
De Samaritaan verzorgde teder de wonden van zijn etnische aartsvijand.
Meer nog, deze zorgzame man liet de zwaar gewonde man op zijn eigen vervoersmiddel plaatsnemen en regelde een kamer voor hem in de nabijgelegen herberg waar hij verder ging met zorg verlenen. De Samaritaan ging zover dat hij twee daglonen betaalde om er zeker van te zijn dat het Joodse slachtoffer van onrecht weer helemaal opknapte.
De Samaritaan stapte op zijn hulpbehoevende vijand af en besteedde zijn kostbare tijd en geld ongeacht wat het kostte.
En Jezus zei: ‘Doet u dan voortaan net zo’ (Lk.10:37).

God in het Paradijs

We zien zelfs het goddelijke ontwerp van naastenliefde op plaatsen waar we het niet zouden verwachten, zoals Gen.3 waar Adam en Eva hun zonde begingen. God gaf hen kleren van dierenvellen (Gen.3:21) en voorzag in een onmiddellijke behoefte.
We kunnen van deze context in gedachten meteen overspringen naar een andere, grotere verzoening, maar laten we Eden niet te snel verlaten.
Adam en Eva hebben zojuist het volmaakte Paradijs vernietigd.
En God stapt op hen af met liefde.
Onze verre voorouders waren radicaal ongehoorzaam jegens hun Schepper en toch zorgt hij voor hen door in hun nood te voorzien.
God slachtte een dier uit zijn kostbare schepping om dit mensenpaar te kleden door wiens zonde de dood en gebrokenheid tot op vandaag in de schepping doorwerkt (1 Cor.15:22). God stapt op zijn vijanden af met kostbare naastenliefde.

Grote nood, grote kans

Acute nood staat misschien niet op je stoep maar ongetwijfeld zijn er in je omgeving mensen in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden.
• Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht. Naar alle waarschijnlijkheid lijdt iemand die jij kent in stilte onder huiselijk geweld.
• In 2013 overleden in totaal 21.513 mensen door de
gevolgen van het gebruik van alcohol en tabak. Dit zijn drugs die wettelijk toegestaan zijn, de legale drugs. 99 mensen vonden de dood door drugs die wettelijk verboden zijn, de illegale drugs. 97,9% van het aantal doden door alcohol, tabak en drugs is dus toe te schrijven aan de legale middelen alcohol en tabak. 2,1% is toe te schrijven aan de illegale middelen zoals heroïne, cocaïne, XTC, amfetamine en GHB. Naar alle waarschijnlijkheid lijdt iemand die jij kent als gevolg van een verslaving.
In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is dat aantal met bijna 70 procent gestegen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft jouw land dringend behoefte aan huizen waar liefde is.
• Het aantal zelfdodingen in Nederland is het afgelopen jaar gestegen. In 2015 maakten 1871 mensen een einde aan hun leven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het jaar daarvoor waren er nog 1835 zelfmoorden. Nog nooit was dat cijfer zo hoog. Naar alle waarschijnlijk loopt iemand die jij kent het risico zichzelf kwaad te doen, vermoedelijk met fatale afloop.
• In 2016 vroegen 18.171 mensen asiel aan in Nederland. In 2015 zijn dat er 43.093. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.158 personen) en Albanië (1.664). 11.814 mensen herenigen zich in 2016 als nareiziger met een familielid met een verblijfsvergunning. Naar alle waarschijnlijkheid kun jij het verschil maken in het leven van iemand die nog nooit de naam Jezus heeft gehoord.
Deze lijst kan verlengd worden met problemen van daklozen, honger en armoede en dan hebben we het alleen nog maar over Amerika. Wereldwijd groeit de nood enorm.
Zulk een massief lijden is reden tot een luide klaagzang, maar het is ook een oproep aan de kerk.
Als we de hulpbehoevenden om ons heen dienen, bieden we degenen die God nog niet kennen een kans om zich tot hem te wenden en hem te eren (Mt.5:16; 1 Pt.2:12). De gebrokenheid en het lijden om jou heen kan dienen als een brug voor het evangelie zodat het lijden van deze tijd uitzicht biedt op eeuwige vreugde (2 Cor.4:17).

Ga en doe als God

Jezus bracht zijn kostbaarste daad van naastenliefde niet op voor zijn kameraden, maar voor zware criminelen. Hoeveel te meer moeten wij, die eens vijanden van God waren (Rom.5:8, 10), die eeuwig heil van God hebben ontvangen die in Jezus naar ons toekwam, de gelegenheid te baat nemen om hen in onze omgeving die hulpbehoevend zijn te helpen?
Naastenliefde kost ons onze tijd, geld en comfort, maar we winnen een onuitsprekelijke vreugde in het dienen en niet in het gediend worden (Mk.10:45).
We kunnen Gods kostbare naastenliefde navolgen door wezen en weduwen te dienen en de vluchtelingen omdat Christus voor ons een onverwoestbare schat in de hemel verdiend heeft die alles te boven gaat wat we in de ademtocht van dit leven zouden kunnen verliezen (Mt.6:19–20). In feite zullen we ervaren dat de weg van het grootste dienen voor onze ziel de weg is van de grootste vreugde omdat uiteindelijk ‘geven gelukkiger maakt dan ontvangen’ (Hand.20:35).