Jij bent hier welkom

De bevrijdende dood van Jezus redt individuen.
Maar het doet meer dan alleen dat.
Het schept gemeenschappen.
Het vormt op wonderbaarlijke manier bevrijdde mensen om tot kerkgemeenschappen, waar de mensen als familie van elkaar leven.
In Romeinen 15:7 benoemt de apostel Paulus het fundament en het doel van ware gemeenschap: ‘Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’.
Iedere kerk die ik ken wil natuurlijk een kerk zijn waar mensen zich welkom voelen.
Maar hoe we over ‘welkom’ denken is vaak oppervlakkig en beperkt zich tot een groet, een handdruk en een applaus op zondagmorgen.
Paulus opvatting over ‘welkom’ reikt zowel dieper als hoger dan dat.
Het is geworteld diep in de bodem van het evangelie zelf en reikt hoog om iets voor elkaar te krijgen dat van onschatbare waarde is.

Fundament van christelijke gemeenschap

‘Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’.
Paulus schreef deze woorden aan de kerk in Rome.
Deze kerk had te maken met aanzienlijke spanningen tussen de joodse en de heidense christenen.
Zij waren het niet eens over het eten van bepaald voedsel en de besteding van bepaalde dagen.
Middenin dit conflict verkondigt Paulus het evangelie dat ‘Christus u heeft aanvaard’.
Aanvaard worden door Christus is niet maar een vriendelijke handdruk krijgen en een hartelijke glimlach.
Het is vrijspraak (Rom.10:3), verzoening (Rom.5:10), geadopteerd worden in het gezin van God (Rom.8:16).
En het is duur: het kostte Christus’ dood in onze plaats en opstanding uit de dood zodat wij door Hem aanvaard konden worden.

Toch was het een prijs die de Zoon van God uit vrije wil graag betaalde om ons aan te nemen (Joh.10:18).
Onze aanvaarding door Christus is de basis en het model voor ons aanvaarden van elkaar: ‘‘Aanvaard elkaar zoals Christus u heeft aanvaard’.
Omdat Christus in onze plaats stierf om ons te aanvaarden in Gods gezin, betekent ons aanvaarden van elkaar dat we samen als gezin leven.

Dynamiek van christelijke gemeenschap

Hoe gaat een gezond gezin met elkaar om?
Die vraag wijst ons de goede richting voor ons samenleven als christelijke gemeenschap.
• Wij houden van elkaar door verschillen van mening heen, zoals dat in een gezin gebeurt.
• We zijn bereid tot verzoening, dienstbaarheid en samenwerken.
• We mijden geen gezinsleden en minachten ze zeker niet omdat ze lastige karakters hebben of vervelende eigenschappen – of omdat ze gewoon anders zich kleden, praten of denken dan wij. In plaats daarvan aanvaarden we elkaar omdat we lid zijn van hetzelfde gezin.
• We nemen deel aan de gemeenschap en dienen elkaar in de taken die gedaan moeten worden, omdat dat is wat een gezin doet.
• We vinden manieren, zowel groot als klein, door woorden en daden, om te zeggen: ‘jij bent een broer/zus van mij, daarom mag het mij wat kosten om jou te dienen’.
• We aanvaarden elkaar met het helpen bij de opvang van kinderen, het zitten aan een ziekenhuisbed, het zorgen voor vervoer, trouw te bidden, conflicten helpen bij te leggen en op duizend en één andere manieren.
Deze manier van elkaar aanvaarden waar Paulus toe oproept is niet alleen maar de taak van een welkomscommissie of een aantal hartelijke gemeenteleden, maar van de hele kerk.
Het is ook geen activiteit, maar een altijd doorgaande manier van leven.
Houden van ons kerkelijke gezin vereist tijd, offers en nederigheid, net zoals Christus’ aanvaarding van ons in zijn gezin zijn dood aan het kruis vereiste.

Doel van christelijke gemeenschap

Het resultaat van een christelijke gemeenschap die daadwerkelijk zo leeft is adembenemend.
Paulus zegt dat we elkaar moeten aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft ‘ter ere van God’.
Het is mogelijk voor een gemeenschap van verloste zondaren om Gods glorie aan de wereld te laten zien.
Er bestaat geen hoger doel voor een kerk dan dat.
Wat Paulus zegt is geweldig goed nieuws voor kleine, gewone kerken.
Het betekent dat je geen imposant gebouw hoeft te hebben, of hooggeschoolde bedieningen, of beroemde voorgangers, of geweldige muziek, of programma’s voor alle leeftijden om God de eer te brengen.
Jouw kerk brengt God eer door broers en zussen van elkaar te zijn, door elkaar te aanvaarden zoals Christus jou al aanvaard heeft.
Laten we met de paasweek achter ons erbij stilstaan bij één van de grootste gaven die van het kruis naar ons toekomt: echte gemeenschap die de glorie van God laat zien.