Complementariteit: Het Bijbels M/V Model

In Nederland leven we al zo lang met het feminisme dat we het Bijbels perspectief op man en vrouw uit het oog verloren zijn.

Telkens weer krijg ik de indruk dat “Gelijkheid” een ideaal is of een afgod waar iedereen van overtuigd is of moet zijn.

Mensen zijn voor seksuele gelijkheid óf ze zijn seksistisch, zo lijkt het. Hier heeft een hele “paradigm-verschuiving” plaatsgevonden waar maar weinig mensen zich bewust van lijken te zijn.

In eerste instantie doet mij dit denken aan het schrijven van de Nederlanse cultuur-criticus J. van der Baal. Toen ik een cursus culturele antropologie volgde in Utrecht ontdekte ik deze schrijver.

Over de achtergrond van “gelijkheid”

John Piper is een echte promoter geworden van het Bijbels model van complementariteit der geslachten.

Hier staan links naar Engels-talige boeken en lezingen:

Observaties en commentaar