Moeten Vrouwen Zwijgen?

Twee week geleden hoorde ik van iemand die dacht dat “M/V rollen in de kerk” mijn stokpaardje was.

Normaal niet.

In China ben ik ruim zeven jaar kerkplanter/predikant geweest (van een evangelische kerk) en daar kwam dat onderwerp (vrijwel) nooit ter sprake. 

Op mijn blogspot komt het ter sprake vanwege mijn kritische beschouwing van de “Progressive Redemptive Hermeneutic” van Dr. William Webb. Juist toen ik dat publiceerde was er onrust in de Gereformeerde kerken omdat de GKv synode gesteld had dat de Bijbel geen belemmeringen biedt voor vrouwen in de ambten (ook niet als ouderling of predikant, dus).

Toen God ons (tegen onze verwachtingen) weer in de GKv plaatste begon ik niet over het onderwerp. Het afgelopen jaar vertaalde ik Stephen Westerholm zijn boek  over “Het nieuwe perspectief op Paulus” over “Rechtvaardiging”. Royal Jongbloed hoopt begin 2018 een meer professionele vertaling van dit werk te publiceren. 

Pas toen onze predikant zijn instemming leek te geven aan het deputatenrapport “Samen Dienen M/V” ontdekte ik dat dit rapport min of meer dezelfde hermeneutiek bezigt als indertijd Dr. Webb in zijn colleges Hermeneutiek.Daardoor zag ik mezelf gedwongen om me hier ook mee bezig te houden. Ik schreef toen een commentaar op het Deputatenrapport Samen Dienen M/V.

Pas toen kwam ik er achter dat de evangelische baptisten uiteindelijk ook Webb zijn hermeneutiek hadden verworpen en dat er meer bekendheid werd gegeven aan de complementaire visieIk leerde van Don Carson zijn uitleg van 1 Kor. 14, en dat heb ik toen in beknopte vorm vertaald.

Kortgeleden keken we naar een YouTube clip waarin Tim en Kathy Keller van “Redeemer Church” in New York te gast waren bij Gordon-Conwell Theological Seminary. Tegen het eind van hun “praatje” noemde Kathy haar boek: “Jesus, Justice, and Gender Roles.” Dit leek precies het soort boek dat ik zocht. Ik heb dit boekje nu vertaald: “Waarom Zouden Vrouwen Moeten Zwijgen?”  Ik hoop dat het binnenkort ook in Nederland in boekvorm beschikbaar zal zijn.

Hoewel het onderwerp “Vrouw en Ambt” echt niet centraal stond in mijn leer en leven, was ik toch wel benieuwd hoe het komt dat mijn vrouw en ik toch zo’n duidelijk andere mening hebben over deze zaak dan de meerderheid van onze broers en zussen in de GKv. Ik wil dit eerst proberen te analyseren (Waarom zijn wij anders?) en daarna in het kort de verschillende visie’s in het kort te beschrijven.

Over dit onderwerp vanuit de complementaire studie is een studiedag gehouden. Een gedeelte van het materiaal dat toen besproken is vind je hier.

Later heb ik t.b.v. studerende ouderlingen nog een en ander geschreven over de vragen rond de nieuwe manier van Bijbellezen die gepropageerd wordt in de GKv en de daaruit voortvloeiende argumentatie om nu vrouwen toe te laten tot alle ambten.

Het Daghet in den Oosten…

Verder Over Zwijgteksten Gesproken

 

IHS,

Aize Smit