Altijd ‘zijn’ vóór ‘doen’

Een paar maand geleden kocht ik een paar nieuwe schoenen.
Op de zijkant van de doos stond een slogan van de leverancier: ‘Gaan-Doen-Zijn’.
Zie jij ook iets verkeerds in deze slogan?
Ik dacht er toen nauwelijks over na.
Maar nu denk ik er veel over na.
Want dit soort adviezen vernietigt levens.
Deze slogan van het schoenenbedrijf verwijst naar iets wat we in de kern allemaal geloven.
‘Gaan-Doen-Zijn’ vormt een grondovertuiging over wat ons maakt tot wie zijn.
Het vormt een onderdeel van het DNA van ieder mens na de zondeval.
Maar dit geloof is malware – een buitenaards virus dat iedereen besmet, inclusief christenen – en het zorgt voor de meeste pijn en verdriet waar we in ons leven tegenaan lopen.
‘Gaan-Doen-Zijn’ lijkt voor mensen iets goeds te zijn, maar het loopt uit op de dood (Spr.14:12).
We moeten onszelf eerlijk en grondig onderzoeken.
Want de mate waarin dit virus invloed op ons heeft is de mate waarin we de vrijheid waarin Christus ons gesteld heeft niet ervaren (Gal.5:1), in christelijke liefde met anderen te leven missen (Joh.13:34-35) en de Grote Opdracht verwaarlozen (Mt.28:19-20).

Zijn of niet zijn?

Ik had niet in de gaten hoe sterk het virus verpakt in die slogan mij beïnvloedde, ondanks dat ik goed gereformeerd was.
Totdat het evangelie écht beslag op ons legt, zoeken wij onze identiteit – wie we zijn – via de volgende redeneertrant: ‘als we Doen – zullen we Hebben – en vervolgens Worden’
Hoe we deze drieslag invullen, waar we geloven dat onze identiteit op rust, bepaalt hoe we leven.
Dat is heel verhelderend.
Denk eens even over het volgende na.
Zijn bepaalde, jouw bekend voorkomende, zorgen en angsten geworteld in het geloof dat als jij niet Doet – je nooit zult Hebben – en daarom nooit Worden?
Hoeveel van jouw tijd en energie, financiële besognes, activiteiten op social media, gevechten tegen jaloezie, relationele conflicten, misschien zelfs werkzaamheden in de kerk worden gevoed door zulke ‘Zijn of niet zijn’ angsten of begeertes?

Oude hack

Het ‘Doen-Hebben-Zijn’ virus waart al heel lang rond.
De infectie trad op in Eden waar de slang succesvol onze besturingsmechanismen hackte toen hij onze voorouders verleidde (Gen.3:4-5): als je van de vrucht eet (Doen), zul je Gods wijsheid bezitten (Hebben) en als God worden (Zijn).
Zie je wat er gebeurde?
Satan is uit op de ondergang van onze voorouders (en die van ons) door hen (en ons) een vals evangelie van een onmogelijke identiteit en het te verkopen als de weg naar het ware geluk, in plaats van de weg van het volmaakte, kinderlijke rustgevende vertrouwen, de weg van de rechtvaardigheid waarop hun grote Herder-God hen (en ons) leidde (Ps.23:3).
Eva (en Adam) wees niet tevreden met maar beeld van God zijn terwijl je net als hem zelf god kunt worden.
God houdt jullie voor de gek, mensen.
Als jullie stoppen met God te vertrouwen en beginnen met jezelf te vertrouwen, hebben jullie het niet om nodig om een eeuwige ontvanger van goddelijke wijsheid en welzijn te zijn.
Jullie hoeft niet altijd afhankelijk te zijn van God die je vertelt wat je wel en niet moet doen.
Jullie kunnen zelf beslissen.
Als jullie dat doen zullen jullie iets beters hebben en het zal jullie tot iets geweldigs maken.
Maar dit bleek een afschuwelijk, echt demonisch advies te zijn.
Het was een vals evangelie om in te geloven, een ‘Doen-Hebben-Zijn’ virus dat ons besturingssysteem bedierf, ons leven veranderde in een jacht op een identiteitslokaas die we nooit in handen krijgen, een zoektocht naar een heilige identiteitsgraal die we nooit vinden.
Dat is sindsdien de geschiedenis van de gevallen mensheid geworden: een destructieve wanhopige rat race naar de hel.

Herinstallatie van het evangelie

Totdat God de Zoon, het mensgeworden evangelie voor ons, naar deze wereld kwam om dit valse evangelie te vernietigen – dit virus-werk van de duivel (1 Joh.3:8).
Jezus kwam om ons te bevrijden van deze helse, verslavende en vergeefse rat race door ons het ware evangelie te verkondigen en alles te doen wat noodzakelijk was om ons opnieuw geboren te laten worden (Joh.3:3).
Opnieuw geboren worden betekent een nieuwe natuur, een nieuw besturingssysteem dat de driewoordelijke identiteitscode van de duivels: ‘Doen-Hebben-Zijn’ herstelt in de oorspronkelijke code van onze Schepper: ‘Zijn-Doen-Hebben’.
‘Zijn-Doen-Hebben’ is een eenvoudige omschrijving van een geweldige, revolutionaire, evangelische transformatie binnenin ons.
In plaats van onze identiteit zoeken door ‘Doen-Hebben’, wordt onze ethische code bepaald door ’we Zijn’ – daarom ‘Doen we’ – wat resulteert in ‘we Hebben’.
En hoe we dat invullen, waarvandaan wij geloven dat onze identiteit komt, bepaalt hoe we leven.
Leven vanuit het ‘Zijn’ in plaats van uit het ‘Doen’ maakt een wereld van verschil.
In plaats van onze identiteit te verkrijgen door te proberen veel te ‘Doen’
Ontvangen we onze ware identiteit (‘Zijn’) als een gratis geschenk van onze liefhebbende Schepper-God (Ef.2:8;1:4-5).
We zijn vrij om onze Goede Herder te volgen op de rechtvaardige paden van goede werken (‘Doen’ ) die Hij voor ons heeft mogelijk gemaakt (Ef.2:10).
En we vertrouwen erop dat Hij ons voorziet (‘Hebben’ ) van alles wat we nodig hebben (Fil.4:19), zodat wij over het verkrijgen van elk noodzakelijk goed ding op aarde gerust kunnen zijn om op een dag voor eeuwig samen met God te zijn, volledig bevrijd van de gevolgen van ons oude met het virus geïnfecteerde besturingssysteem (Ps.23:1-3, 6).

Leven met een dubbel systeem

Voor nu leven we als christenen nog met een dubbel besturingssysteem: wat de Bijbel noemt mijn ‘oude mens’ en mijn ‘nieuwe mens’.
‘Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt’ (Kol.3:9-10).
In deze bijbeltekst (en vele andere teksten) is het duidelijk dat het oude geïnfecteerde besturingssysteem nog steeds invloed over ons heeft als wij dat toestaan.
Als wij niet voorzichtig zijn, of als we niet eerlijk zijn zal het oude systeem ons bedriegen en tot slavernij brengen.
We leven dan niet langer meer in de vrijheid die Christus heeft verworven en aan ons geschonken en leven weer in slavernij van onze oude mens.
Met als gevolg de dood van onze liefde voor anderen, omdat we teveel gericht zijn op het zoeken van ons ‘Zijn’ in ons ‘Doen’ om anderen te willen dienen (Gal.5:13).
Bijkomend effect is dat we ook het koninkrijkswerk in zijn algemeenheid verwaarlozen, omdat we een bepaald onderdeel van Christus’ opdracht onvervuld laten (Mt.28:19-20).


Altijd éérst ‘Zijn’.

Is het een wonder dat Satan zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat wij leven met ons oude besturingssysteem?
Als hij ons kan overtuigen om te geloven in de ‘Doen-Hebben-Zijn’ leugen, vormen we niet langer een bedreiging voor zijn koninkrijk omdat we te druk zijn met het bouwen van ons eigen koninkrijkje.
Als hij erin slaagt om complete kerken of zelfs hele kerkelijke denominaties in deze leugen te laten geloven, weet hij de verbreiding van Jezus’ koninkrijk behoorlijk te vertragen.


Hoe komen we er achter in welke mate het oude virus ons beïnvloedt?
• We onderzoeken de angsten en zorgen die bepalen hoe we leven – waarom we zo bang zijn (Mt.8:26; 10:28).
• We onderzoeken hoe veel we de mammon dienen – waarom we voor onze opleidingen, onze carrières en ons leefpatroon gaan (Mt.6:24; Luk.12:15). Zoals iemand ooit zei: ‘Doen-Hebben-Zijn’ ligt ingebed in de levensstijl van de middenklasse.
• We onderzoeken diepste achtergrond van ons druk zijn – of we echt éérst het koninkrijk zoeken (Mt.6:33).
• We onderzoeken ons gebruik van de social media – hoe we proberen om ons ‘Zijn’, door het ‘Doen’ van het zoeken naar de goedkeuring van anderen. Als we surfen treffen we dan bij onszelf het begeren naar andermans identiteit aan?
• We onderzoeken onze betrokkenheid bij Jezus’ opdracht – in welke mate helpen we om anderen uit hun duivelse verslaving aan het valse evangelie te bevrijden. Schamen we ons voor Jezus omdat het publiek voor hem uitkomen en zijn evangelie ons ‘Zijn’ schaadt (Luk.9:26; Rom.1:16).
Dit zij maar een paar suggesties maar ze helpen me om mijn virus infectie duidelijker te zien.
Jezus kwam met het ware evangelie en het geschenk van een nieuwe geboorte om ons vrij te maken (Joh.8:32).
Wij moeten niet toestaan dat het oude, corrupte virus ons leven nog beheerst.
We moeten weigeren om opnieuw onder het juk van slavernij te komen door in de gekregen vrijheid te gaan staan. Laten we daarom krachtig vasthouden aan het bevrijdende evangelie van ‘Zijn-Doen-Hebben’ (Gal.5:1).
Als het aankomt op de bron van onze identiteit, moeten we goed onderscheiden en vervolgens kiezen welk besturingssysteem bepaalt hoe wij leven.
We moeten altijd éérst ‘Zijn’!